Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Чопський ЦПМСД» Чопської міської ради

0

Чопська міська рада оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,      ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я України   від 31.10.2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я Чопської міської ради, затвердженого рішенням 7 сесії VIII скликання Чопської міської ради від 31.08.2021 № 20 (далі – Порядок), розпорядження Чопського міського голови від 19.10.2021 року № 291 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради», розпорядження Чопського міського голови від 03.11.2021 року №314 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області, скорочена назва КНП «Чопський ЦПМСД» Чопської міської ради Закарпатської області (далі – Установа).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 89502, Закарпатська область, місто Чоп, вулиця Молодіжна, будинок 12.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради затверджено рішенням 26 сесії Чопської міської ради VII скликання від 20 грудня 2017 року № 17.

Основні напрями діяльності Установи: КВЕД 86.21 – загальна медична практика (основний), 86.90 – інша діяльність у сфері охорони здоров’я, 86.22 – спеціалізована медична практика.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради на 2021 рік складають: загальний фонд 4 885 212,00 грн.

Документи для участі в конкурсі необхідно подати до Чопської міської ради за адресою: 89502 Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, 2 протягом 20 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради (до 17:00 год. 25.11.2021 року).

Номер телефону та електронна адреса для довідок: 0312-71-12-42, (097) 531-88-19, http://voz.chop.ukr/net/

Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Додаток 1: Заява

Додаток 2: Згода на обробку персональних даних

Додаток 3: Попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Додаток 4: Заява про відсутність конфлікту інтересів

Додаток 5: Статут КНП