Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Регламент ради

 Додаток до рішення 2-ї сесії Чопської міської ради
8-го скликання, третє засідання
від 29.01.2021 р. № 59

 

РЕГЛАМЕНТ
ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 8-ГО СКЛИКАННЯ

 

 З М І С Т Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ 2. СЕСІЇ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 2.1. РОЗПОРЯДОК РОБОТИ
Глава 2.2. ПЕРША СЕСІЯ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ
Глава 2.3. ЧЕРГОВІ І ПОЗАЧЕРГОВІ СЕСІЇ
Глава 2.4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ
Розділ 3. ЗАСІДАННЯ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 3.1. ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
Глава 3.2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Глава 3.3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА
Глава 3.4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ
Глава 3.5. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Глава 3.6. ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ ПОДАЧІ БЮЛЕТЕНІВ
Глава 3.7. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ
Глава 3.8. ПРОТОКОЛ ТА СПРАВА ЗАСІДАННЯ
Розділ 4. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 4.1. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 4.2. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ГРУПИ
Глава 4.3. МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 4.4. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ЧОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 4.5. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 4.6. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Розділ 5. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ
Глава 5.1. ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ Розділ 6. СТАРОСТА
Розділ 7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.1

1. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

2. Регламент Чопської міської ради (надалі – Регламент) –  це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який встановлює порядок скликання та діяльності сесій міської ради, підготовки і розгляду нею рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, її органів, підготовки та ведення пленарних засідань, розгляду та прийняття рішень тощо.

Стаття 1.2.

1. Чопська міська рада Ужгородського району Закарпатської області (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Чопську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 1.3.

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення ради в роботі ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст українською мовою.

Стаття 1.4.

1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

4. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:

- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламенту ради та виконавчого комітету;

- технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- технічна можливість здійснювати перегляд онлайн трансляцій засідань ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;

- розміщення результатів голосувань ради, протоколів і рішень засідань ради, виконавчого комітету та її органів (постійних комісій ради та інших комісій створених радою,тощо);

- розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проєктів рішень сесій міської ради чи виконавчого комітету ради. Біля розміщених у порядку дати надходження на офіційному сайті міської ради проєктів рішень проставляється дата кінцевого дня громадського обговорення даного проєкту;

- розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, старост, яка включатиме автобіографії, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;

- розміщення інформації про кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради;

- розміщення інформації на офіційному вебсайті про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні. Розміщення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через 5 робочих днів. Зазначена інформація відображається у відповідних протоколах засідань. Раз на півроку окремо виводиться аналіз відвідування депутатами засідань сесій і постійних комісій та оприлюднюється на офіційному сайті Чопської міської ради у розділі “Міська влада” – “Міська рада” – “Депутатський корпус” – “Звіт про діяльність”;

- розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

- можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп) та можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах).

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. За рішенням міської ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7. На закритому засіданні міської ради мають право бути присутніми депутати міської ради, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

8. Міська рада наприкінці закритого засідання приймає протокольне рішення щодо публікації, поширення протоколу та інших матеріалів цього засідання.

9. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях.

10. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 1.5. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб.

2. Рада процедурним рішенням, не менш як 1/3 голосів або підписів депутатів від загального складу ради, може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на території юрисдикції Чопської міської територіальної громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути виведено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 1.6.

1. Для узгодження текстів заяв та звернень, які приймаються міською радою, міська рада може сформувати редакційну комісію. Редакційна комісія обирається міською радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів та з включенням до її складу відповідних фахівців. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори заяви,звернення.

2. Редакційна комісія оформлює остаточну редакцію проєкту заяви, звернення та вносить на розгляд міської ради. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання.

3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами.

Стаття 1.7.

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2. Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються на будинку ради на постійно.

2. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

3. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

- прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України.

Розділ 2. Сесії Чопської міської ради

Глава 2.1. Розпорядок роботи

Стаття 2.1.1.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.

Відкриття сесії міської ради оголошується головуючим на засіданні без голосування, якщо зареєструвалося більше половини від загального складу міської ради.

Стаття 2.1.2.

1. Чергові сесії скликаються міським головою в порядку, визначеному ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

3. У разі неможливості міським головою скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. Сесія міської ради може бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 2.1.3.

1. Засідання міської ради розпочинається, як правило, о 10.00 год. з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Міська рада може встановити інший порядок роботи.

2. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів. На початку та після завершення засідання сесії міської ради виконується Державний гімн України

Глава 2.2. Перша сесія Чопської міської ради нового скликання

Стаття 2.2.1.

Перше пленарне засідання сесії новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією шляхом оголошення про це на офіційному вебсайті Чопської міської ради не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів (Протокол (рішення/постанова) ТВК про реєстрацію депутатів), а також про підсумки виборів міського голови (Протокол (рішення/постанова) ТВК про реєстрацію міського голови). З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання (після отримання посвідчень депутата та прийняття присяги депутата) та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 2.2.2.

Перед початком першого пленарного засідання територіальна виборча комісія за участю працівників структурних підрозділів міської ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

Стаття 2.2.3.

Структурні підрозділи міської ради надають допомогу при підготовці до проведення першого засідання першої сесії новообраної міської ради.

Стаття 2.2.4.

Голова міської територіальної виборчої комісії після оголошення Протоколу (рішення/постанови) міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутатів, запрошує депутатів новообраної ради зачитати Присягу депутата Чопської міської ради (відповідно до Статуту територіальної громади), які скріплюють її особистим підписом. Голова міської територіальної виборчої комісії вручає кожному новообраному депутату посвідчення депутата міської ради відповідного скликання.

Голова міської територіальної виборчої комісії після оголошення Протоколу (рішення/постанови) про реєстрацію міського голови, вручає новобраному міському голові відповідне посвідчення та запрошує його до прийняття Присяги. Міський голова зачитує присягу та скріплює її особистим підписом.

Стаття 2.2.5.

Як правило на першій сесії міської ради розглядаються наступні питання:

 • обрання лічильної комісії міської ради;
 • обрання секретаря міської ради;
 • затвердження на посаді заступників міського голови;
 • затвердження старост;
 • затвердження Положення про постійні комісії міської ради;
 • утворення постійних комісій міської ради;
 • утворення виконавчого комітету Чопської міської ради;
 • присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування (в разі необхідності)
 • про упорядкування умов оплати праці (в разі необхідності).

Обрання секретаря міської ради проводиться згідно ст. 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” по процедурі, визначеній у главі 3.6. даного Регламенту.

Стаття 2.2.6.

Матеріали першої сесії міської ради оприлюднюються в засобах масової інформації або на офіційному сайті міської ради.

Стаття 2.2.7.

Місце проведення засідань ради (її пленарних засідань)

Як правило, засідання ради відбуваються в залі засідань Чопської міської ради (м. Чоп, вул. Берег, 2). В разі, якщо передбачається можливість перебування на засіданні ради великої кількості осіб, визначається інше місце проведення засідання, яке дасть можливість забезпечити бути присутнім на засіданні кожного бажаючого.

Глава 2.3. Чергові і позачергові сесії

Стаття 2.3.1.

1. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення шляхом публікування на офіційному сайті міської ради не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд ради.

Стаття 2.3.2.

1. Позачергові сесії міської ради скликаються за ініціативою міського голови, за пропозицією не менше 1/3 депутатів від загального складу ради та у випадках, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів через офіційний сайт міської ради не пізніш як за день до проведення сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд ради.

3. Документи позачергової сесії міської ради видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 2.4. Порядок денний сесії

Стаття 2.4.1.

1. Порядок денний чергової сесії міської ради формується секретарем ради спільно з міським головою та включає питання, вирішення яких відносяться до повноважень міської ради і пройшли опрацювання у відповідних постійних комісіях. В разі необхідності термінового вирішення питання та прийняття рішень, відмови комісії розглядати питання та інших окремих випадках до порядку денного включаються питання без їх попереднього опрацювання постійними комісіями.

2. Порядок денний сесії ради, її пленарних засідань формує секретар ради відповідно до:

- затвердженого радою плану роботи ради на півріччя;

- пропозицій міського голови;

- пропозицій секретаря ради;

- пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;

- пропозицій виконавчого комітету;

- структурних підрозділів міської ради;

- пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, інститутів громадянського суспільства, громадських слухань, петицій.

Стаття 2.4.2.

1. Пропозиції щодо питань до порядку денного сесії вносяться ініціаторами до секретаря ради (на паперових та електронних носіях) не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подається з проєктом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього регламенту. Проєкти рішень проходять попереднє обговорення громадськістю, депутатами, постійними комісіями, іншими зацікавленими сторонами на офіційному вебсайті ради та проходять погодження із заступниками відповідно до розподілу повноважень, структурними підрозділами міської ради згідно вимог даного Регламенту.

2. Пропозиції щодо питань до порядку денного сесії, що потребують термінового розгляду та внесені пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії оприлюднюються на офіційному сайті міської ради негайно після їх підготовки.

Стаття 2.4.3.

1. Проєкт порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало більшість голосів депутатів від загального складу ради, за винятками, встановленими законом. Якщо за наслідками голосування міської ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.

Рішення про виключення питання з ще не затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 2.4.4.

1. Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради, прийнятим після обговорення. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, а також повідомленням про виконану згідно з Регламентом підготовчу роботу і ступінь підготовленості питання до розгляду, про термін роздачі відповідних документів депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії або представника цієї комісії.

2. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду згідно з ч.4 цієї статті приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

3. Рішення про зміну чи виключення питання з затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4. Більшістю голосів від загального складу ради міська рада може прийняти мотивоване рішення про відкладення розгляду питання затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію. Відкладене питання порядку денного може бути розглянуто на позачерговій сесії.

Стаття 2.4.5.

Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради

1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує секретар ради.

2. Друкований примірник проєкту рішення повинен мати такі реквізити: на лицевій стороні бланку рішення ради – назва рішення, нижче – текст проєкту рішення, помітку “Проєкт“; на зворотному боці останньої сторінки бланку проєкту рішення ради друкується лист – погодження, зазначається дата та номер реєстрації проєкту. Для попереднього ознайомлення депутатам ради тиражуються лицьові сторінки примірників проєктів рішень.

3. Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

- мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

- резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

- заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішенням у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.

4. До проєкту рішення, яке подається, автором (ініціатором) додається подання, обґрунтування необхідності прийняття рішення (пояснююча записка, інформації матеріали, тощо). Автор (ініціатор) проєкту рішення здійснює його візування (збір погоджувальних підписів) відповідно до цієї статті і подає його на паперовому носії та в електронному вигляді до організаційного відділу.

5. Після реєстрації лицьові сторінки проєкту рішення оприлюднюються із зазначенням кінцевої дати обговорення на офіційному сайті міської ради з метою його публічного обговорення та отримання пропозицій, поправок,тощо.

6. Пропозиції, які пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, подані ініціаторами, подаються міському голові за поданням з проєктом рішення, погодженим відповідними посадовими особами, не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

7. Збір погоджувальних підписів(лист-погодження):

На зворотній стороні останньої сторінки проєкту рішення друкується:

- посада, прізвище особи – керівника структурного підрозділу, яким підготовлено цей проєкт;

- посади, прізвища посадових осіб, якими візується проєкт рішення;

- вказується інформація, яка підлягає оприлюдненню з врахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про захист персональних даних”;

- перелік установ, підприємств, службових осіб, кому розсилається дане рішення;

- прізвище, ініціали та номер службового телефону посадової особи, яка безпосередньо підготувала документ;

- вказується реєстраційний номер проєкту, дата його реєстрації та дата оприлюднення.

Візування проєктів рішень проводиться автором (ініціатором) проєкту рішення протягом 5-ти робочих днів. Проєкти рішень індивідуальної дії готуються та візуються відповідним структурним підрозділом Чопської міської ради, який готує даний проєкт рішення згідно накладеної резолюції, протягом 5-ти робочих днів з дня отримання заяви та необхідного пакету документів.

Візування проєктів рішень сесії міської ради здійснюється в такій послідовності:

- керівник підрозділу, що підготував проект рішення;

- начальник (спеціаліст) правового відділу;

- керівники інших управлінь, відділів чи інші службові особи, які мають безпосереднє відношення до вирішення питань, що порушуються в рішенні;

- заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

- секретар міської ради;

- особа, на яку покладено обов’язок здійснення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Чопської міської ради.

Оприлюднення проєкту рішення без візування не допускається.

В процесі візування проєкту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проекту рішення, про що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підпису. Зауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані та викладатися у вигляді конкретної поправки до тексту проєкту рішення. В разі надання таких зауважень, особа, яка надає зауваження, повертає проєкт розробнику, який повинен усунути зауваження та здійснити процедуру візування вже виправленого проєкту (зауваження оформляються згідно п. 7.4.2 і даної статті регламенту).

Пропозиції, які викладаються у вигляді подання до міського голови, яке реєструється у загальному відділі, з проєктами рішень, підготовлені постійними комісіями та депутатами ради, загальними зборами громадян, інститутами громадянського суспільства, подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня їх розгляду та прийняття сесією, на паперовому носії та в електронному вигляді до організаційного відділу, де повинні бути зареєстровані в журналі реєстрації проєктів рішень міської ради. Реєстраційний номер проєкту проставляється на звороті останньої сторінки поданого проєкту рішення.

Організаційний відділ здійснює протягом 2-ох робочих днів процедуру візування даного проєкту рішення, передбачені п. 7.2 даного Регламенту із зазначенням Автора (ініціатора) проєкту рішення. Якщо в процесі візування до проєкту не надійшло зауважень, організаційний відділ здійснює оприлюднення проєкту на офіційному сайті Чопської міської ради з врахуванням вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

В процесі візування проєкту рішення у особи, яка здійснює візування, можуть виникнути зауваження щодо поданого проєкту рішення, про що повинен свідчити запис „Із зауваженням” замість особистого підпису. Зауваження обов’язково оформляються письмово на окремому аркуші. Зауваження повинні бути аргументовані, із посиланням на нормативно-правові та інші акти, які обґрунтовують такі зауваження. В разі надання таких зауважень, секретар міської ради повертає проєкт автору (ініціатору), який повинен усунути зауваження протягом 3-ох робочих днів та повернути його до міської ради, відкликати його або викласти свою думку на окремому аркуші щодо незгоди наданих зауважень.

Якщо ініціатор проєкту рішення не згідний із наданими зауваженнями, він викладає свою думку на окремому аркуші і додає до проєкту рішення.

Проєкт рішення розміщується на офіційному сайті міської ради і виноситься на розгляд ради. До такого проєкту рішення депутатам додаються викладені на окремому аркуші зауваження до проєкту рішення та викладена на окремому аркуші думка ініціатора проєкту рішення щодо незгоди наданих зауважень.

Після внесення виконавцем до проєкту рішення сесії всіх змін та доповнень, що виникли в процесі його візування, проєкт рішення подається автором для повторного розгляду та візування тими же посадовим особам, які погоджували його раніше.

Завізований належним чином проєкт рішення подається в електронному вигляді та на паперовому носії до організаційного відділу та особі, яка здійснить його оприлюднення на офіційному веб-сайті Чопської міської ради з метою дотримання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних” (відповідні дані щодо оприлюднення інформації зазначаються розробником проєкту рішення на зворотній стороні останньої сторінки проєкту рішення).

Проєкти рішень після засідання сесії організаційним відділом формуються в одну справу, зберігаються в організаційному відділі до кінця поточного року, потім передаються на зберігання в архівосховище.

Питання, які підлягають розгляду на засіданні сесії (її пленарному засіданні) розглядаються постійними комісіями міської ради. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються згідно чинного законодавства. Зауваження та пропозиції до проєктів рішень, надані під час розгляду комісіями, узагальнюються шляхом внесення автором відповідних змін до проєкту рішення, та надаються депутатам перед початком пленарного засідання в кінцевій редакції.

З метою вироблення кінцевої редакції проєкту рішення, оновлення проєкту рішення на офіційному сайті міської ради з врахуванням всіх змін, всі пропозиції, поправки, доповнення до проєктів рішень вносяться суб’єктами права внесення пропозицій не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення засідання сесії. В разі відсутності у зазначений термін зауважень та пропозицій до проєкту, вважається, що проєкт рішення вноситься до порядку денного без зауважень та пропозицій.

До моменту включення питання до розпорядження міського голови про скликання сесії (її пленарних засідань) проєкт рішення може бути відкликаний ініціатором. Проєкт, включений в порядок денний за розпорядженням міського голови, може бути відкликаний/виключений з порядку денного сесії лише за згодою ради.

Організаційний відділ міської ради за 2 дні до відкриття пленарного засідання сесії міської ради надає депутатам міської ради тиражовані лицьові сторінки примірників проєктів рішень. У разі проведення позачергових сесій відповідні примірники проєктів рішень надаються депутатам під час пленарного засідання.

Організаційний відділ за два дні до дня проведення засідання постійної профільної комісії забезпечує розмноження всіх необхідних лицьових сторінок проєктів рішень, які будуть розглядатися на засіданні комісії.

8. Тиражування лицьових сторінок проєктів рішень сесії, які подаються на розгляд депутатів, проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог цього Регламенту.

9. Проєкти рішень розміщують на окремій сторінці офіційного сайту ради, де обов’язково зазначаються такі дані:

 • Номер проєкту рішення.
 • Дата оприлюднення проєкту рішення;
 • Назва проєкту рішення;
 • Кінцева дата обговорення проєкту рішення.

 

Стаття 2.4.6.

Попереднє обговорення проєктів рішень

1. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями та громадськістю (в разі потреби), оприлюднення проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Зауваження та пропозиції до проєктів рішень (які надходять від громадськості) подаються секретарю міської ради у письмовій формі та в електронному вигляді.

3. Зауваження та пропозиції до проєктів рішень висловлені при розгляді на засіданні постійних депутатських комісій, заносяться секретарем комісії до протоколу засідання комісії.

4. Узагальнення зауважень і пропозицій покладається на автора проєкту.

Стаття 2.4.7. Регуляторні акти

1. Акти міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Підготовка і розгляд проєктів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. Після затвердження  плану  з підготовки проєктів регуляторних актів, рішення про затвердження його опубліковується на офіційному сайті ради.

3. При підготовці проєкту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану згідно вимог даного Регламенту.

4. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проєкту, встановленого планом діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, подає постійній комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку проєкт регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два місяці  до засідання сесії   ради. Постійна  комісія з питань бюджету та економічного розвитку за наявності мотивованого подання депутата ради, іншої постійної комісії ради,  може  визначити експерта та  доручити йому підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

5. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку протягом 3 робочих днів від дня надання документів залучає експерта (за потребою) для  підготовки  експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією та залученим експертом.

6. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту, постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, передбачених ч.3 цієї статті, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

7. У разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий постійній комісії з питань бюджету та економічного розвитку протягом строку, встановленого для його підготовки, висновки постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, у триденний термін з дня закінчення терміну підготовки експертного висновку. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті Регламенту. У цьому разі постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку узгоджує з експертом продовження терміну підготовки експертного висновку. Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку повідомляє розробника регуляторного акта про висновки щодо цього акта.

8. У разі якщо постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку дійде висновку, що проєкт регуляторного акта відповідає вимогам  Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія   ради протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Доопрацьовані проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку.

9. Підготовлені висновки постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку, доопрацьовані проєкт регуляторного акта і аналіз регуляторного впливу протягом 3 робочих днів з дня надходження від розробника передаються для вивчення до постійної комісії   ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта у раді (відповідальна за підготовку проєкту рішення  постійна комісія), за винятком випадків, коли постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку є відповідальною за підготовку проєкту рішення.

10. При представленні на пленарному засіданні сесії Ради проєкту регуляторного акта голова постійної з питань бюджету та економічного розвитку доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

11. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проєкт регуляторного акту не був оприлюднений.

12. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку, визначеному для прийняття рішень ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 3. Засідання Чопської міської ради

Глава 3.1. Ведення пленарних засідань

Стаття 3.1.1.

1. Дата та час проведення засідання міської ради визначається розпорядженням міського голови.

2. Рішення міської ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання міської ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 3.1.2.

1. Засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а у випадках, передбачених законом та цим Регламентом – секретар міської ради.

Стаття 3.1.3.

1. Головуючий на засіданні міської ради:

 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях міської ради;
 • виносить на обговорення проєкти рішень, оголошує їх повну назву, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 • має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з закону та цього Регламенту.

Стаття 3.1.4.

1. Пленарні засідання є складовою сесії ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, головуючим розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідання.

2. На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:

- реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;

- вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;

- затвердження порядку денного;

- вирішення процедурних питань про ведення сесії;

- обговорення питань порядку денного та голосування по них;

- розгляд питання порядку денного „Різне”;

- закриття пленарного засідання чи сесії ради.

3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова. Якщо голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує секретар ради або обраний депутатами головуючий на засіданні. Відкриття сесії ради оголошується головуючим засідання на початку першого пленарного засідання.

Стаття 3.1.5.

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

 • в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
 • ставити запитання;
 • запрошувати для обговорення питань депутатські фракції та групи.

Стаття 3.1.6.

1. Засідання міської ради відкривається і проводиться якщо на ньому присутні більшість від загального складу ради.

2. На початку кожного засідання міської ради головуючий на засіданні повідомляє про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації (ч.1 цієї статті) необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або відкладає відкриття засідання, але на термін не більше 10 днів.

4. Перерви між пленарними засіданнями оголошує головуючий засідання.

 Глава 3.2. Прийняття рішень

Стаття 3.2.1.

1. Рішення міською радою з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні допускається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2. Рішення міською радою може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів міської ради не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

3. Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні міської ради передує його розгляд у відповідних постійних комісіях міської ради. У випадках необхідності питання на розгляд пленарного засідання міської ради може бути винесено без його попередньої підготовки головою, постійними комісіями, депутатами.

4. Рішення ради приймаються поіменним відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом. Відкрите голосування здійснюється депутатами особисто, шляхом підняття руки «за», «проти», «утримався».

5. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному сайті міської ради розміщуються в день проведення сесії і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради (оформлюються лічильною комісією згідно форми 1).

6. Проєкт рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку, вважається не прийнятим, про що вноситься необхідна інформація до протоколу пленарного засідання сесії.

7. Депутати міської ради можуть прийняти процедурне рішення щодо направлення на доопрацювання проєкту рішення, який не отримав необхідної кількості голосів на підтримку, про що вноситься необхідна інформація до протоколу пленарного засідання сесії.

Стаття 3.2.2. Рішення ради

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативно-правові, ненормативні та інші акти у формі рішень. Кожне рішення ради має свій порядковий номер і розпочинається з номеру 1 до повного закриття сесії. Рішення ради реєструються організаційним відділом в журналі реєстрації рішень сесій Чопської міської ради.

2. Процедурне рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань.

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування.

4. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття радою рішення голова зобов’язаний підписати прийняте рішення або скористатись процедурою ветування (частина 4 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні).

5. Якщо рішення було ветоване, то рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення на позачерговому засіданні сесії ради. Про зупинення прийнятого радою рішення голова виносить розпорядження, у якому визначаються мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дата проведення повторного розгляду зупиненого рішення. Для розгляду зупиненого головою рішення скликається позачергове засідання сесії, яке повинне відбутись не пізніше 14 днів від моменту винесення головою вето (розпорядження про зупинення рішення ради). Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності та голова зобов’язаний підписати текст прийнятого рішення негайно.

6. Протягом 7 робочих днів організаційним відділом готуються витяги із прийнятих радою рішень та надсилаються (передаються) адресатам. Витяги із рішень ради підписуються секретарем міської ради.

Стаття 3.2.3.

Особливості розгляду питання порядку денного “Різне”

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради депутатам надається право виступити у “Різному”, яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності тощо.

2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо їх вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.

3. Рішення з питань, обговорюваних у “Різному”, не приймаються, голосування не проводиться.

Стаття 3.2.4. Рішення ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення;

2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання ради. В протоколі відображаються загальні результати голосування по процедурному рішенню: кількість голосів “За”, “Проти” та”Утримався”.

3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

- затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

- про повторне голосування та переголосування;

- про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

- про терміновість розгляду питань порядку денного;

- про визначення способу проведення голосування;

- про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

- про надання додаткового часу для виступу;

- про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

- про перерахунок голосів під час голосування шляхом підняття руки або таємного голосування;

- про обговорення відповіді на депутатський запит;

- про застосування заходів впливу за порушення вимог регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів.

4. Процедурне рішення приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

5. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це з обговоренням приймається міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 3.2.5. Набрання чинності рішень ради. Оприлюднення рішень ради та результатів голосування.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення ради опубліковуються на офіційному вебсайті ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше 5 робочих днів після їх прийняття. Якщо рішення ради підлягає державній реєстрації в органах юстиції, то воно набирає законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації.

2. Рішення ради із зазначенням повної назви публікуються на офіційному вебсайті ради у розділі «Рішення міської ради». Також в газеті, яка визначена в самому рішенні ради, друкуються рішення ради, у випадку, якщо таке друкування визначено цим рішенням ради.

3. Контроль за оприлюдненням рішень ради здійснює секретар ради.

Рішення вважаються прийнятими, якщо на пленарному засіданні за них проголосувала більшість від загального складу ради, повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом та цим Регламентом.

Глава 3.3. Порядок надання слова

Стаття 3.3.1.

На пленарному засіданні при обговоренні питань порядку денного слово для обговорення, пропозицій, доповнень надається головуючим.

Стаття 3.3.2.

1. Кожна з депутатських фракцій або груп, сформованих відповідно до ст. 4.2.1, 4.2.2, має право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника від імені фракції або групи з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Депутату, який вносить пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

Стаття 3.3.3.

1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам у порядку, з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, з забезпеченням чергування виступів на підтримку і не на підтримку обговорюваної пропозиції та забезпеченням виступів від різних депутатських фракцій або груп пропорційно їх кількісному складу, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на засіданні за погодженням з міською радою може визначити іншу черговість виступаючих.

Стаття 3.3.4.

2. Кожен депутат має право попереднього запису на виступ з будь-якого питання порядку денного. Головуючий на засіданні надає слово депутату з дотриманням черговості.

3. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це секретаря ради; а під час засідання міської ради – головуючому на засіданні.

4. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з ч.1 цієї статті.

Стаття 3.3.5.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат може виступити на засіданні міської ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів.

3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп по черзі на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

Стаття 3.3.6.

1. Доповіді, співдоповіді, виступи не у скороченому обговоренні, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції або групи зазначає і її назву.

Стаття 3.3.7.

1. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 10 хвилин, співдоповіді — 5 хвилин і заключного слова — 3 хвилини. Виступаючому у обговоренні надається час тривалістю 3 хвилини; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проєктів рішень, інших актів, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному” — 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок — 2 хвилини.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у ч.1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у ч.1 цієї статті, міська рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, які взяли участь у голосуванні, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 3.3.8.

1. Міська рада може визначити загальний час для обговорення питання, для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова; в разі необхідності обговорення з цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо в ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, міська рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 3.3.9. Протокол пленарного засідання ради.

1. Засідання ради протоколюються організаційним відділом. У протоколі фіксуються:

- дата засідання ради, тривалість перерв;

- прізвище та ім’я головуючого на засіданні ради та прізвища й імена присутніх і відсутніх депутатів;

- прізвища та імена присутніх на засіданні ради офіційно запрошених осіб;

- прізвища, імена та посади доповідачів (співдоповідачів);

- питання порядку денного, винесені на розгляд;

- зміни та доповнення до проєктів рішень ради, які враховуються при голосуванні;

- заяви щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

 – рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

- запити депутатів ради та відповіді на них;

- повідомлення;

- загальні результати голосування по кожному питанню (кількість голосів “За”, “Проти”, “Утримався”).

2. За правильність записів у протоколах засідань сесій відповідає секретар ради. Протокол підписує головуючий та секретар сесії – секретар ради.

3. Оригінали протоколів та прийнятих міською радою рішень з усіма документами, які стали підставою для прийняття того чи іншого рішення, формуються в одну справу, протягом поточного року зберігаються у секретаря ради, після чого направляються на зберігання до архівосховища.

4. Відеозапис проведення засідання ради зберігається на офіційному вебсайті міської ради протягом поточного скликання ради.

Глава 3.4. Організація розгляду питань

Стаття 3.4.1.

1. Обговорення питання на засіданні міської ради включає:

 • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 • співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій постійної комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі;
 • виступ ініціатора внесення пропозиції;
 • виступи по одному представнику від постійних або тимчасових спеціальних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;
 • виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції або групи;
 • виступи депутатів;
 • оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
 • внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача;
 • уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
 • виступ з мотивів голосування депутата — ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення, або депутата від депутатської фракції або групи — ініціатора внесення обговорюваного питання;
 • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції або групи;
 • виступи депутатів з мотивів голосування.

2. Згідно з зазначеним в ч.1 цієї статті переліком головуючий на засіданні надає слово за заявами про надання слова. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 3.4.2.

1. Головуючий на засіданні може внести пропозицію про прийняття рішення без подальшого обговорення з додержанням правил, встановлених ч.2 ст.3.2.1. Після оголошення такої пропозиції головуючий на засіданні запитує, чи є заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого на засіданні підняттям руки. Якщо заперечень немає, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. Якщо є заперечення, головуючий на засіданні продовжує обговорення або за взаємною згодою з тими депутатами, що бажають виступити, надає слово для трихвилинного виступу одному чи кільком промовцям і переходить до голосування.

Стаття 3.4.3.

1. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

Стаття 3.4.4.

1. Депутатська фракція, група або депутат можуть письмово (за своїми підписами) подати секретарю ради на ім’я головуючого на засіданні свою окрему думку щодо прийнятого на поточному пленарному засіданні рішення. Окрема думка, подана секретарю ради в день прийняття рішення, включається як додаток до протоколу засідання.

Стаття 3.4.5.

1. Обговорення питання, яке попередньо розглядалось в постійних комісіях міської ради розпочинається з доповіді керівника структурного підрозділу ради або іншої посадової особи, що вносить на розгляд сесії дане питання та співдоповіді голови постійної комісії. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів або окремі пояснення.

2. Окрема думка депутата — члена постійної комісії, яка є письмовим додатком до висновку чи пропозиції комісії, обговорюється на засіданні міської ради одночасно з обговоренням доповіді та співдоповіді.

Стаття 3.4.6.

1. У ході обговорення питання на засіданні міської ради можуть вноситися:

 • пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
 • пропозиції, поправки постійної комісії;
 • пропозиції, поправки щодо нових текстів, запропонованих на засіданні чи змінених у ході засідання текстів;
 • пропозиції, поправки, внесення яких підтримане на засіданні за взаємною згодою депутатів у порядку, зазначеному в ч.2 ст.3.2.1,ст.3.4.3;
 • інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні міської ради встановлена Регламентом.

2. В окремих випадках головуючий на засіданні може дозволити внесення пропозицій і поправок на пленарному засіданні.

Стаття 3.4.7.

1. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 3.4.8.

1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні, перенесення розгляду питання порядку денного або про закриття засідання. Така пропозиція розглядається головуючим на засіданні.

2. Після перерви або, відповідно, після відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

3. За мотивованим зверненням одного або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій та груп головуючий на засіданні може оголосити перерву у засіданні до 30 хвилин.

Глава 3.5. Порядок голосування пропозицій

Стаття 3.5.1.

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 3.5.2.

1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

Стаття 3.5.3.

1. Головуючим ставляться на голосування всі пропозиції і поправки щодо обговорюваного питання, якщо вони не були відкликані ініціатором.

2. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений міською радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися міською радою без обговорення.

Стаття 3.5.4.

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), міська рада, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки (в тому числі і на пленарному засіданні), вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

Стаття 3.5.5.

1. Якщо пропозиція чи поправка, яка виноситься на голосування, містить кілька положень чи стосується кількох питань, або в тому чи іншому вигляді містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за внесеною на засіданні пропозицією голосування може проводитися по її частинах з наступним голосуванням у цілому; процедурне рішення про голосування по частинах може прийматися без обговорення.

2. Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

3. Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.

Стаття 3.5.6.

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім — щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї — щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 3.5.7.

1. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю пропозицією.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 3.5.8.

1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. У разі порушення процедури голосування, виникнення перешкод під час його проведення або якщо хтось із депутатів не проголосував, проводиться повторне голосування.

Глава 3.6. Таємне голосування шляхом подачі бюлетенів

Стаття 3.6.1.

1. Обрання секретаря міської ради проводиться таємним голосуванням.

2. До бюлетеня для таємного голосування включається кандидат, якого висунув міський голова і який дав згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається міською радою без голосування. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів плюс ще один бюлетень для міського голови, виготовляються організаційним відділом за формою, встановленою даним Регламентом (Форма 2). Бюлетені для таємного голосування повинні бути позначені як такі, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. В бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів.

4. Організаційний відділ опечатує скриньки для таємного голосування.

5. Час, місце та порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Стаття 3.6.2.

1. Кожному депутату міської ради і міському голові Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

2. Голосування проводиться у приміщенні для таємного голосування і здійснюється шляхом відмітки в бюлетені напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися в приміщенні для таємного голосування.

3. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 3.6.3.

1. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо бюлетені для таємного голосування одержали більше половини депутатів від їх загальної кількості. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини депутатів, проводяться повторні вибори з повторним висуненням кандидатів.

Стаття 3.6.4

1. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

2. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів. Якщо міською радою не буде прийнято рішення про переголосування, проведення нових виборів або повторного голосування, головуючий на засіданні оголошує на підставі доповіді Лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування рішення.

Стаття 3.6.5

1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування результати цього голосування оголошуються. Про порушення Лічильна комісія доповідає міській раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).

2. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням міської ради проводиться повторне голосування.

Глава 3.7. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 3.7.1.

1. На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в протилежному випадку головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

Стаття 3.7.2.

1. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 3.7.3.

1. Під час засідання міської ради депутати не повинні заважати промовцям і присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано.

Стаття 3.7.4.

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від їх загальної кількості, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні може припинити засідання до виконання депутатом його вимоги. Це рішення доводиться до відома виборців через засоби масової інформації.

Стаття 3.7.5.

1. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

2. Якщо під час засідання міської ради в сесійній залі депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, обговорення зупиняється. Головуючий на засіданні повідомляє міську раду про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з пропозицією вжити відповідних заходів. У разі, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє міську раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

Стаття 3.7.6.

1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат має право отримати відповіді на свої запитання.

Стаття 3.7.7.

1. За порушення вимог даного Регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):

- Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;

- Стягнення застосовуються за процедурним рішенням міської ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.

- Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для внесення пропозиції про відкликання депутата.

- Стягнення, передбачені п. 1.1. цієї статті Регламенту оприлюднюються в засобах масової інформації.

- Стягнення, передбачені п. 1.1. цієї статті Регламенту, застосовуються до порушників за невиконання вимог статей цього Регламенту, а також до порушників, що вчинили такі порушення на засіданнях постійної чи тимчасової контрольної комісій, в т.ч. виступає без дозволу, перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово тощо.

- Секретар ради щорічно оприлюднює на офіційному сайті міської ради зведену інформацію про присутність депутатів на засіданнях постійних чи тимчасових контрольних комісіях до складу яких вони входять; сесіях міської ради; та заходів впливу (стягнень), що були застосовані до депутатів.

Стаття 3.7.8.

1. Депутати та інші присутні у сесійному залі під час засідання міської ради зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд та одягатися акуратно та стримано.

Глава 3.8. Протокол та справа засідання

Стаття 3.8.1.

1. Протоколи засідання міської ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення міською радою.

2. Депутати забезпечуються копіями протоколів засідань міської ради за їх особистими заявами до міської ради.

Розділ 4. Депутати міської ради, посадові особи і органи міської ради

Глава 4.1. Депутати міської ради

Стаття 4.1.1.

1. Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

2. Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади зобов’язаний захищати інтереси та виконувати доручення відповідної територіальної громади в межах своїх повноважень, наданих законом.

Стаття 4.1.2.

1. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією на першій сесії міської ради і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.

Стаття 4.1.3.

1. Порядок діяльності депутата, його права та обов’язки, визначається Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та іншими законами України.

Стаття 4.1.4.

1. Депутатам видаються посвідчення депутата міської ради.

2. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

3. Депутат міської ради, обраний секретарем міської ради, міським головою, працює у міській раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 4.1.5.

1. При здійсненні депутатських повноважень депутат міської ради має також право:

 • на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;
 • на невідкладний прийом;
 • вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Стаття 4.1.6.

1. Депутат міської ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Стаття 4.1.7.

1. Депутат міської ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян; систематично веде прийом громадян.

2. Депутат міської ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.

3. Депутат міської ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами об’єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові міської ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

Стаття 4.1.8.

1. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 4.1.9.

1. Депутат міської ради на території міської ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення депутата міської ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення депутатських повноважень.

3. Порядок відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державною або іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

Стаття 4.1.10.

1. Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців у разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

2. У разі виявлення порушення законності депутат міської ради має право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних чи контролюючих органів.

3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об’єднання громадян, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі необхідності — до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата місцевої ради.

4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат міської ради, несуть відповідальність, встановлену законом. Стаття 4.1.11.

5. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

6. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

7. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам міської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні міської ради.

9. Депутат міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутату у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 4.1.12.

Депутат міської ради зобов’язаний:

 • дотримуватися Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та Регламенту міської ради, що визначають порядок діяльності ради, депутатів та її органів;
 • брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 • виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, секретаря міської ради; інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 4.1.13.

1. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях міської ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат міської ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат міської ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів міської ради;
 • офіційно представляти інтереси виборців у міській раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити на розгляд міської ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 • порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань міської ради та її органів;
 • оголошувати на засіданнях міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • об’єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

3. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання міської ради або її органу, в якому він бере участь.

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів міських рад визначається Законом України про статус депутатів місцевих рад, іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також Регламентом відповідної ради.

Стаття 4.1.14.

1. На сесіях міської ради депутати міської ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання ради.

2. Депутат міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

3. Депутат міської ради за дорученням міської ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях міської ради та засіданнях постійної комісії.

4. Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

5. Міська рада має право заслуховувати його звіти про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

Стаття 4.1.15.

1. Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території,

2. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 4.1.16.

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.

3. Міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

4. Орган або посадова особа, до яких адресовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити міській раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні міської ради.

5. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких адресовано запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит міською радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

Стаття 4.1.17.

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або з а її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

2. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях міської ради.

Стаття 4.1.18.

1. Депутат міської ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

2. Депутат міської ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень законодавства України депутат міської ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади.

3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат міської ради доповідає міській раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

4. Депутат міської ради за дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з питань, які належать до відання міської ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 4.1.19.

1. Діяльність депутата включає:

 • участь у засіданнях міської ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій міської ради;
 • виконання доручень міського голови, міської ради та її органів, секретаря міської ради;
 • роботу над проєктами рішень міської ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських груп чи індивідуально;
 • роботу з виборцями територіальної громади.

Стаття 4.1.20.

1. Участь у засіданнях міської ради та її органів, виконання доручень є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях міської ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 4.1.21.

1. Відсутність депутата на засіданнях міської ради та її органів, до яких його обрано, допускається, як правило, лише з поважних причин.

2. За звичайних обставин поважною причиною для відсутності депутата є його тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою чи доглядом за дитиною, його одруженням, народженням дитини, трауром, документально підтвердженими транспортними перешкодами.

3. У кожному випадку, крім зазначених у ч.2, цієї статті, питання щодо визнання причини відсутності поважною вирішується міською радою після розгляду висновку комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Депутату надається слово для виступу з поясненнями і для відповідей на запитання депутатів. Рішення про визнання причини відсутності поважною приймається відповідно до положень ч.3 ст.3.2.2. Відсутність зазначеного депутата без поважних або з невідомих причин на засіданні не є перешкодою для прийняття рішення. Послідовність розгляду причин відсутності того чи іншого депутата визначається кількістю пропущених ним засідань, при цьому розгляд розпочинається щодо тих, хто має найбільше пропущених засідань.

Стаття 4.1.22.

1. Дані про відсутність депутатів на засіданнях міської ради та її органів без поважних та з невідомих причин щомісячно передаються у секретаріат ради до комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

2. На вимогу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики, депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності.

Стаття 4.1.23.

1. Якщо депутат вживає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, за висновком комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики, міською радою можуть бути застосовані до нього такі заходи впливу: попередження з наступним повідомленням про них в засобах масової інформації. Рішення про це приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситься до протоколу засідання.

2. Депутат, який вважає, що інший депутат вчинив щодо нього зазначені в ч.1 цієї статті дії, може звернутися до комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики, з письмовою заявою про це, якщо ці депутати не досягли примирення.

Стаття 4.1.24.

1. Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської ради визначаються Положенням про помічників-консультантів депутата міської ради, яке затверджується радою.

4. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, якому виповнилося 18 років. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради.

Глава 4.2. Депутатські фракції та групи

Стаття 4.2.1.

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть об’єднуватися в депутатські фракції та групи.

2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські фракції та групи за партійністю, спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

3. Повноваження депутатських фракцій та груп є похідною від повноважень депутата міської ради, передбаченим Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Членство депутата міської ради в депутатській фракції та групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

5. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень міської ради.

Стаття 4.2.2.

1. Кожна депутатська фракція або група повинна бути зареєстрована у міській раді. Умовою її реєстрації є надходження до міської ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської фракції або групи з зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції або групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію або групу. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії.

2. Після реєстрації депутатської фракції або групи головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про сформування такої фракції або групи, її кількісний склад та уповноважених представників. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію або групу, зазначені в ч.1цієї статті і ч.2 ст.4.2.5, після її реєстрації поширюються радою серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатської фракції або групи.

3. Про зміни в складі депутатської фракції або групи її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову (чи секретаря ради); це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції або групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 4.2.3.

1. Кожна депутатська фракція або група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях міської ради та її органів.

2. Депутатська фракція або група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на засіданнях міської ради та її органів.

4. Жодна депутатська фракція або група не має права виступати від імені міської ради.

5. Депутати і депутатські фракції або групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

6. Депутатські фракції або групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської фракції або групи може бути проведено закрите засідання.

7. Уповноважений представник депутатської фракції а бо групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за ним Регламентом міської ради функцій будь-кому з членів відповідної депутатської фракції або групи.

8. Зареєстровані депутатські фракції або групи та їх члени мають й інші права, встановлені Конституцією України, Законом України про статус депутатів місцевих рад, цим Регламентом, іншими законодавчими документами.

Стаття 4.2.4.

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.

2. Депутатська група міської ради складається не менш як із 5 депутатів.

3. Депутати міської ради, які входить до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

5. Депутатські групи можуть утворюватись на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

6. Організація діяльності депутатських груп визначається міською радою.

7. Діяльність депутатської групи припиняється:

 • У разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною другою цієї статті;
 • У разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
 • Після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

8. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

9. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються Регламентом міської ради.

Стаття 4.2.5.

1. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 4.2.6.

1. Депутатські групи, фракції мають право:

- На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

- Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

- На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання денного сесії міської ради;

- Здійснювати інші права, передбачені законами України.

Глава 4.3. Міський голова та секретар міської ради

Стаття 4.3.1.

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, на нього поширюються повноваження та гарантії депутата міської ради.

2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

5. Повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.

6. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

Стаття 4.3.2.

1. Повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на пленарному засіданні міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень.

Стаття 4.3.3.

1. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, через засоби масової інформації.

3. Міський голова на вимогу не менше половини депутатів міської ради зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 4.3.4.

1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

 • на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
 • рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
 • протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
 • на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

2. Вибори секретаря міської ради проводяться виключно тільки таємним голосуванням на засіданні міської ради. Секретар міської ради вважається вибраним, якщо за нього проголосували більше половини депутатів від загального складу ради.

3. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

4. Секретар міської ради виконує свої обов’язки відповідно до п.3 статті 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. У разі відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

4. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради, крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” або Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Глава 4.4. Постійні комісії Чопської міської ради

Стаття 4.4.1.

1. Постійні комісії Чопської міської ради (далі – комісії міської ради) є органом міської ради, що обирається з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради.

2. Постійні комісії міської ради обираються міською радою на строк її повноважень із зазначенням голови комісії. Постійні комісії міської ради самостійно визначають порядок діяльності, встановлюють внутрішню структуру, обирають заступника (заступників) та секретаря постійної комісії.

3. До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

4. У складі ради функціонують наступні постійні депутатські комісії:

- з питань бюджету та економічного розвитку;

- з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики;

- з питань земельних відносин та містобудування;

- з з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї та соціального захисту населення;

- з питань житлово–комунального господарства, транспорту і зв’язку

Стаття 4.4.2.

1. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей, інші питання, які вносять на розгляд міської ради, розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесії міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

3. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

4. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

5. Засідання постійної комісії міської ради скликаються в міру необхідності і є правочинним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії.

6. Про створення постійних комісій, обрання голів міська рада приймає відповідні рішення.

Стаття 4.4.3.

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які вносяться у відповідний протокол. Висновки і рекомендації постійної комісії міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою (в разі його відсутності – заступником голови комісії) і секретарем комісії.

2. Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному сайті Чопської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття у порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», із врахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

3. Висновки і рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань надаються на запит відповідно до вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Стаття 4.4.4.

1. Рекомендації постійних   комісій    підлягають    обов’язковому    розгляду    органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

2. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3. Засідання постійних комісій є відкритими, із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Стаття 4.4.5.

1. Депутати працюють у постійних комісіях міської ради на громадських засадах.

2. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 4.4.6.

1. Перелік і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначаються Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.

Глава 4.5. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 4.5.1.

1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу міської ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії міської ради, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради, яка створила цю комісію.

Стаття 4.5.2.

1. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно визначати:

 • назву комісії;
 • завдання комісії;
 • кількісний склад комісії;
 • обраного міською радою голову (співголів) комісії;
 • персональний склад членів комісії;
 • термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 • додаткові права (якщо це необхідно), надані міською радою цій комісії.

Глава 4.6. Конфлікт інтересів. Врегулювання питань конфлікту інтересів

Стаття 4.6.1.

1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, тобто наявність чи суперечність між приватним інтересом депутата (міського голови) у сфері, в якій він виконує свої представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, регламентовано Законом України “Про запобігання корупції” (розділ V).

Стаття 4.6.2.

1. Міський голова, секретар, депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання міської ради, на якому розглядається відповідне питання.

Стаття 4.6.3.

1. Повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється у письмовій формі у вигляді заяви до міської ради із зазначенням номеру (номерів) питання, в прийнятті та розгляді якого депутат (міський голова) не має права брати участь. Відповідна заява заноситься в протокол засідання колегіального органу.

Стаття 4.6.4.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо регулювання питань конфлікту інтересів, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики.

Розділ 5. Виконавчі органи міської ради

Глава 5.1. Формування та діяльність виконавчих органів міської ради

Стаття 5.1.1.

1. Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

2. Виконавчі органи міської ради є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 5.1.2.

1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар міської ради, староста (старости).

5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

7. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 5.1.3.

1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

 • попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;
 • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 • має право змінювати а бо скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.

3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради та міським головою в межах повноважень, наданих виконавчим органам міських рад.

Стаття 5.1.4.

1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 5.1.5.

1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчого органу міської ради. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міських рад щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради затверджуються міською радою.

Розділ 6. Староста

Стаття 6.1.

1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

2. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.

4. Староста:

 • представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;
 • бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;
 • має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
 • сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 • бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 • бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 • вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 • бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 • бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;
 • отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 • сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;
 • здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Розділ 7. Прикінцеві положення

Стаття 7.1. Повнота та дійсність регламенту

1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради і вступає в силу з дня його прийняття.

2. Даний Регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту радою наступного скликання.

3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову, секретаря ради, постійну комісію з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та секретаря ради.

4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.

5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним Регламентом застосовуються положення Регламенту.