Чопська
міська рада

Офіційний веб-сайт

Заступник міського голови

DSC_0126Гіжан Ігор Степанович

Графік прийому громадян

Відповідає перед міським головою за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у галузі будівництва, у сфері охорони здоров’я, у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, в галузі оборонної роботи, публічних закупівель в сфері капітального будівництва та поточного ремонту інженерно-транспортної інфраструктури.

Приймає безпосередню участь у написанні листів, доповідних записок, проектів розпоряджень та доручень Чопського міського голови, програм, розробленні проектів рішень Чопської міської ради та її виконавчого комітету інших документів про:

затвердження програм соціально-економічного розвитку Чопської міської територіальної громади;

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”.

організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території;

залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

проведення громадського обговорення містобудівної документації;

організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах;

надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

організація роботи, пов’язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;

здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”;

здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

 вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

 підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону;

вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

організація роботи із здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в сфері капітального будівництва, поточного ремонту інженерно-транспортної інфраструктури;

створення муніципальної поліції, заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Чопської міської ради та її виконавчого комітету;

подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та інших питань у сфері управління персоналом;

виконує інші повноваження, які доручено заступнику міського голови розпорядженням, дорученням, накладанням резолюції на відповідному листі чи документі Чопським міським головою Ужгородського району Закарпатської області.

Координує роботу (погоджує відпустки, відрядження, відгули працівників, розроблені підзвітними структурними підрозділами проекти рішень Чопської міської ради та її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Чопського міського голови): Відділ архітектури та містобудування, Відділ державного архітектурно-будівельного контролю, Відділ з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС, Відділ земельних відносин, Відділ економіки та інвестицій (в частині економічного розвитку територіальної громади міста Чоп), Відділ охорони здоров’я, Відділ централізованого бухгалтерського обліку, Відділ публічних закупівель, Відділ кадрової роботи, Правовий відділ, муніципальної поліції (в разі її створення), забезпечує взаємодію виконавчих органів Чопської міської ради з проектними інститутами, будівельними та будівельно-монтажними спеціалізованими організаціями, підприємствами транспортної галузі, природоохоронними службами.

Взаємодіє та співпрацює із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

Очолює та координує роботу комісій, утворених міською радою, її виконавчим комітетом та розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.